REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > el col·legi >
CODI ÈTIC DEL CLC

"Quan tenim alguna disfunció que ens dificulta portar a terme de manera adequada el procés comunicatiu, busquem al professional adient per tal que ens ajudi a superar o minimitzar el trastorn. Aquest especialista sabem que és el professional logopeda, tal i com explica el document de Perfil Professional, i en ell dipositem la nostra confiança.

Peró cal que el logopeda tingui clares unes pautes ètiques de comportament que aportin legitimitat al seu exercici professional davant del conjunt de la societat.

Essent realistes d'aquesta necessitat, vam iniciar el procés d'elaboració d'un marc ètic per a l'exercici professional de la logopèdia, procés que va suposar la creació d'una comissió específica per a l'elaboració d'aquest treball. Inicialment aquests membres integrants de la comissió van revisar i analitzar d'altres codis ètics, també van fer consultes a d'altres professionals experts en aquest tema i finalment es va elaborar i presentar el projecte de codi ètic a la Junta de Govern i als col·legiats, per tal que donessin el seu parer i fessin les aportacions oportunes. Finalment, el Codi d'Ètica Professional va ser aprovat per unanimitat en una Assemblea extraordinària on el debat i el consens varen fer que aquest acte fos actiu i participatiu.

El codi d'ètica manifesta les principals obligacions que es deriven de l'exercici professional i ho fa mitjançant els principis i les normes que el professional ha de seguir. Aquests principis expressen les línies generals que han de regir la conducta professional; les normes constitueixen les obligacions que ha de tenir en compte tota persona que vulgui pertànyer al col·lectiu professional.

Un codi ètic és una targeta de presentació del grup professional que el propugna, ja que estableix el seu senyal d'identitat, fa explícits els seus objectius i valors i anuncia la seva manera de fer i de relacionar-se.

Volem que sigui concebut com una eina d'orientació vers els criteris de conducta i no com un precepte rígid que s'ha d'aplicar en qualsevol circumstància.

Com a professionals de la logopèdia tenim deures envers l'usuari, envers la societat i també davant la pròpia professió: la logopèdia. El codi ètic es presenta com una eina que orienta l'acció per tal que sigui útil a la pràctica diària a l'hora de resoldre conflictes que puguin sorgir en relació a aquests deures. El discurs ètic és el discurs del diàleg. Tenir a la nostra disposició un Codi d'Ètica Professional suposa la necessitat de dialogar per consensuar les respostes a les situacions més conflictives.

L'ètica professional es desenvolupa quan som conscients del servei que donem com a professionals a la societat i quan coneixem els principis fonamentals que orienten la nostra activitat, així com les normes concretes que la regeixen.

Desitgem que el Codi d'Ètica Professional del CLC sigui un instrument que afavoreixi la confiança mútua i signifiqui una garantia de qualitat per a l'usuari de la logopèdia. Anna Civit Canals "

Agraïments. La comissió redactora del Codi d'Ètica Professional del CLC agraeix a:

· L'equip de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, les seves interessants reflexions, aportacions i correccions.
· Als professionals logopedes col·legiats i estudiants de la Diplomatura de Logopèdia, que van fer-nos arribar els seus suggeriments i inquietuds.
· La Junta de Govern del CLC, per ajudar-nos en l'anàlisi i la discussió del document.

Comissió redactora: Teresa Comas de la Fuente, Diana Grandi de Trepat, Caterina Noguer Pujol. Edita: Col·legi de Logopedes de Catalunya Dipòsit Legal: B-31.683-03

*No s'autoritza la reproducció total o parcial d'aquesta publicació.