JUNTS SOM VISIBLES

El passat 4 de març, es va presentar el nou vídeo del CLC a la taula rodona del Dia Europeu de la Logopèdia. Aquesta peça recull les idees principals que defineixen la nostra professió, els objectius del Col·legi i els serveis que ofereix als col·legiats. Podeu veure'l sencer al següent enllaç: https://youtu.be/UM_KSkybv_o
JORNADA DE REFLEXIÓ I CONSCIÈNCIA AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L'AUTISME

Organitza: Federació Catalana d'Autisme amb la col·laboració del COTOC, Dincat i el CLC. 
La Paula Resina, membre de la junta de govern del CLC, participarà amb la ponència: Quin és el paper dels logopedes dins el TEA?

Data: 1 d'abril a les 09:30 h, modalitat presencial (places limitades) i Streaming

No us ho perdeu!
RECORDATORI: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D'acord amb el que disposen els articles 30 i 32 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya publicats al DOGC número 5460 de 8 de setembre de 2009 en relació amb els apartats c), d) i k) de l'article 29 dels Estatuts, i de conformitat amb l'acord pres en la reunió de la Junta de Govern del dia 3 de febrer de 2022, la Sra. Mireia Sala i Torrent, Degana del CLC, convoca tots els col·legiats a participar a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom el proper 24 de març de 2022 a les 19:00 h, a l'empara del que preveu la Disposició Addicional Sisena de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals sobre sessions telemàtiques, addicionada mitjançant la Disposició Final Primera de la Llei estatal 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Per tal de certificar la identitat dels assistents, cal que el nom d'usuari de Zoom de cada assistent contingui el seu nom complet i el seu número de col·legiat/da. La càmera de tots els assistents haurà d'estar activada.

Adjuntem la convocatòria.
CURS ANUL·LAT 

Us informem que, s'ha hagut d'anul·lar el curs "La conversa com a eina per a l'estimulació global de l'adult gran en l'atenció sociosanitària" per no haver arribat al mínim de participants. Estem treballant per organitzar-lo més endavant.

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MURCIA


Curs en línia: CAA asistida por alta tecnología 

Ponent: Elisabetta Bertola López

Dates: 26 i 27 de març de 09:15 a 13:30 h 

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA Y LEON


Curs en línia: El trastorno del desarrollo del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje. Definición, identificación y explicación

A càrrec de Gerardo Aguado

Data: 2 d'abril de 09:00 a 14:00 h

COL·LEGI DE LOGOPEDES DE LES ILLES BALEARS

Curs en línia: Actualización en Intervención en disglosias y fisuras labiopalatinas
A càrrec de Cristina Peris
Dates: 23 i 30 d'abril de 9:30 a 13:30 h 
BEQUES SUPORT EDUCATIU CURS 2022-2023 

Us informem que, com a novetat pel pròxim curs 2022-2023, està previst que la convocatòria de les beques i ajudes d'estudis del ministeri s'avanci quatre mesos. 
AMPLIACIÓ TERMINI AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES

Per indicació de l'Àrea de Serveis a l'Empresa (ASE) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya us informem sobre les convocatòries de Foment a la Contractació de Joves, de les quals el dilluns 28 de febrer de 2022 es van publicar al DOGC una ampliació dels terminis de presentació de sol·licituds i d'execució, així com la possibilitat de contractació per part d'associacions i fundacions sense ànim de lucre.

Les dues convocatòries de Foment a la Contractació de Joves, dotades amb 125M€ i que subvencionen amb 17.684,52 €, estan adreçades a les empreses i entitats que contractin a una persona menor de 30 anys, durant el període mínim d'un any. Aquesta contractació es pot fer a través de qualsevol modalitat contractual, però s'ha obert també una línia específica per a contractes en pràctiques amb la voluntat de poder donar una primera oportunitat laboral d'un any com a mínim a aquelles persones amb formació però a qui els hi manca experiència.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat